1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

Bảng Mã màu cho anh em

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Cho Webmaster' bắt đầu bởi hoang.mrcuty, 16/1/10. Trả lời: 2 Xem: 1,016.

Chia sẻ trang này

Thị Trường Xe Máy

 1. hoang.mrcuty

  hoang.mrcuty New Member
  New Member

  Tham gia ngày:
  6/1/10
  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  0
  Xem mã màu có hiệu ứng Site demo http://mrcuty.net/upload/ColorCheck.htm

  Và đây là CODe
  HTML:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  Di chuyen chuot de xem mau sac + ma mau
  <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
  <SCRIPT language=JavaScript> 
   
      lck=0; 
       
      function r(hval) 
      { 
          if ( lck == 0 ) 
          { 
              document.bgColor=hval; 
              document.f.c.value=hval; 
          } 
      } 
       
      function l() 
      { 
          if (lck == 0) 
              { 
                  lck = 1; 
           
              } 
          else 
              { 
                  lck = 0; 
                   
              } 
      } 
  </SCRIPT>
  by
  <META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
  <BODY>hoang.mrcuty http://mrcuty.net
  <CENTER>
  <TABLE border=0>
   <TBODY>
   <TR>
    <TD bgColor=#000000><A onmouseover="r('#000000'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="ColorCheck_files/javascript.htm" 
     width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#000033><A onmouseover="r('#000033'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#000066><A onmouseover="r('#000066'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#000099><A onmouseover="r('#000099'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0000cc><A onmouseover="r('#0000cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0000ff><A onmouseover="r('#0000ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#006600><A onmouseover="r('#006600'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#006633><A onmouseover="r('#006633'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#006666><A onmouseover="r('#006666'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#006699><A onmouseover="r('#006699'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0066cc><A onmouseover="r('#0066cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0066ff><A onmouseover="r('#0066ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00cc00><A onmouseover="r('#00cc00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00cc33><A onmouseover="r('#00cc33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00cc66><A onmouseover="r('#00cc66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00cc99><A onmouseover="r('#00cc99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00cccc><A onmouseover="r('#00cccc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00ccff><A onmouseover="r('#00ccff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#003300><A onmouseover="r('#003300'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#003333><A onmouseover="r('#003333'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#003366><A onmouseover="r('#003366'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#003399><A onmouseover="r('#003399'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0033cc><A onmouseover="r('#0033cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0033ff><A onmouseover="r('#0033ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#009900><A onmouseover="r('#009900'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#009933><A onmouseover="r('#009933'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#009966><A onmouseover="r('#009966'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#009999><A onmouseover="r('#009999'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0099cc><A onmouseover="r('#0099cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#0099ff><A onmouseover="r('#0099ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00ff00><A onmouseover="r('#00ff00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00ff33><A onmouseover="r('#00ff33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00ff66><A onmouseover="r('#00ff66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00ff99><A onmouseover="r('#00ff99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00ffcc><A onmouseover="r('#00ffcc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#00ffff><A onmouseover="r('#00ffff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#330000><A onmouseover="r('#330000'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#330033><A onmouseover="r('#330033'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#330066><A onmouseover="r('#330066'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#330099><A onmouseover="r('#330099'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3300cc><A onmouseover="r('#3300cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3300ff><A onmouseover="r('#3300ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#336600><A onmouseover="r('#336600'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#336633><A onmouseover="r('#336633'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#336666><A onmouseover="r('#336666'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#336699><A onmouseover="r('#336699'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3366cc><A onmouseover="r('#3366cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3366ff><A onmouseover="r('#3366ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33cc00><A onmouseover="r('#33cc00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33cc33><A onmouseover="r('#33cc33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33cc66><A onmouseover="r('#33cc66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33cc99><A onmouseover="r('#33cc99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33cccc><A onmouseover="r('#33cccc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33ccff><A onmouseover="r('#33ccff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#333300><A onmouseover="r('#333300'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#333333><A onmouseover="r('#333333'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#333366><A onmouseover="r('#333366'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#333399><A onmouseover="r('#333399'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3333cc><A onmouseover="r('#3333cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3333ff><A onmouseover="r('#3333ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#339900><A onmouseover="r('#339900'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#339933><A onmouseover="r('#339933'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#339966><A onmouseover="r('#339966'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#339999><A onmouseover="r('#339999'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3399cc><A onmouseover="r('#3399cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#3399ff><A onmouseover="r('#3399ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33ff00><A onmouseover="r('#33ff00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33ff33><A onmouseover="r('#33ff33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33ff66><A onmouseover="r('#33ff66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33ff99><A onmouseover="r('#33ff99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33ffcc><A onmouseover="r('#33ffcc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#33ffff><A onmouseover="r('#33ffff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#660000><A onmouseover="r('#660000'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#660033><A onmouseover="r('#660033'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#660066><A onmouseover="r('#660066'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#660099><A onmouseover="r('#660099'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6600cc><A onmouseover="r('#6600cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6600ff><A onmouseover="r('#6600ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#666600><A onmouseover="r('#666600'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#666633><A onmouseover="r('#666633'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#666666><A onmouseover="r('#666666'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#666699><A onmouseover="r('#666699'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6666cc><A onmouseover="r('#6666cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6666ff><A onmouseover="r('#6666ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66cc00><A onmouseover="r('#66cc00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66cc33><A onmouseover="r('#66cc33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66cc66><A onmouseover="r('#66cc66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66cc99><A onmouseover="r('#66cc99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66cccc><A onmouseover="r('#66cccc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66ccff><A onmouseover="r('#66ccff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#663300><A onmouseover="r('#663300'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#663333><A onmouseover="r('#663333'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#663366><A onmouseover="r('#663366'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#663399><A onmouseover="r('#663399'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6633cc><A onmouseover="r('#6633cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6633ff><A onmouseover="r('#6633ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#669900><A onmouseover="r('#669900'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#669933><A onmouseover="r('#669933'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#669966><A onmouseover="r('#669966'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#669999><A onmouseover="r('#669999'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6699cc><A onmouseover="r('#6699cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#6699ff><A onmouseover="r('#6699ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66ff00><A onmouseover="r('#66ff00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66ff33><A onmouseover="r('#66ff33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66ff66><A onmouseover="r('#66ff66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66ff99><A onmouseover="r('#66ff99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66ffcc><A onmouseover="r('#66ffcc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#66ffff><A onmouseover="r('#66ffff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#990000><A onmouseover="r('#990000'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#990033><A onmouseover="r('#990033'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#990066><A onmouseover="r('#990066'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#990099><A onmouseover="r('#990099'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9900cc><A onmouseover="r('#9900cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9900ff><A onmouseover="r('#9900ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#996600><A onmouseover="r('#996600'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#996633><A onmouseover="r('#996633'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#996666><A onmouseover="r('#996666'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#996699><A onmouseover="r('#996699'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9966cc><A onmouseover="r('#9966cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9966ff><A onmouseover="r('#9966ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99cc00><A onmouseover="r('#99cc00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99cc33><A onmouseover="r('#99cc33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99cc66><A onmouseover="r('#99cc66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99cc99><A onmouseover="r('#99cc99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99cccc><A onmouseover="r('#99cccc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99ccff><A onmouseover="r('#99ccff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#993300><A onmouseover="r('#993300'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#993333><A onmouseover="r('#993333'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#993366><A onmouseover="r('#993366'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#993399><A onmouseover="r('#993399'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9933cc><A onmouseover="r('#9933cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9933ff><A onmouseover="r('#9933ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#999900><A onmouseover="r('#999900'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#999933><A onmouseover="r('#999933'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#999966><A onmouseover="r('#999966'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#999999><A onmouseover="r('#999999'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9999cc><A onmouseover="r('#9999cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#9999ff><A onmouseover="r('#9999ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99ff00><A onmouseover="r('#99ff00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99ff33><A onmouseover="r('#99ff33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99ff66><A onmouseover="r('#99ff66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99ff99><A onmouseover="r('#99ff99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99ffcc><A onmouseover="r('#99ffcc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#99ffff><A onmouseover="r('#99ffff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#cc0000><A onmouseover="r('#cc0000'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc0033><A onmouseover="r('#cc0033'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc0066><A onmouseover="r('#cc0066'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc0099><A onmouseover="r('#cc0099'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc00cc><A onmouseover="r('#cc00cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc00ff><A onmouseover="r('#cc00ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc6600><A onmouseover="r('#cc6600'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc6633><A onmouseover="r('#cc6633'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc6666><A onmouseover="r('#cc6666'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc6699><A onmouseover="r('#cc6699'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc66cc><A onmouseover="r('#cc66cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc66ff><A onmouseover="r('#cc66ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cccc00><A onmouseover="r('#cccc00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cccc33><A onmouseover="r('#cccc33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cccc66><A onmouseover="r('#cccc66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cccc99><A onmouseover="r('#cccc99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cccccc><A onmouseover="r('#cccccc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ccccff><A onmouseover="r('#ccccff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#cc3300><A onmouseover="r('#cc3300'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc3333><A onmouseover="r('#cc3333'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc3366><A onmouseover="r('#cc3366'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc3399><A onmouseover="r('#cc3399'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc33cc><A onmouseover="r('#cc33cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc33ff><A onmouseover="r('#cc33ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc9900><A onmouseover="r('#cc9900'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc9933><A onmouseover="r('#cc9933'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc9966><A onmouseover="r('#cc9966'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc9999><A onmouseover="r('#cc9999'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc99cc><A onmouseover="r('#cc99cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#cc99ff><A onmouseover="r('#cc99ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ccff00><A onmouseover="r('#ccff00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ccff33><A onmouseover="r('#ccff33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ccff66><A onmouseover="r('#ccff66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ccff99><A onmouseover="r('#ccff99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ccffcc><A onmouseover="r('#ccffcc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ccffff><A onmouseover="r('#ccffff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#ff0000><A onmouseover="r('#ff0000'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff0033><A onmouseover="r('#ff0033'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff0066><A onmouseover="r('#ff0066'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff0099><A onmouseover="r('#ff0099'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff00cc><A onmouseover="r('#ff00cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff00ff><A onmouseover="r('#ff00ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff6600><A onmouseover="r('#ff6600'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff6633><A onmouseover="r('#ff6633'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff6666><A onmouseover="r('#ff6666'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff6699><A onmouseover="r('#ff6699'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff66cc><A onmouseover="r('#ff66cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff66ff><A onmouseover="r('#ff66ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffcc00><A onmouseover="r('#ffcc00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffcc33><A onmouseover="r('#ffcc33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffcc66><A onmouseover="r('#ffcc66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffcc99><A onmouseover="r('#ffcc99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffcccc><A onmouseover="r('#ffcccc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffccff><A onmouseover="r('#ffccff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD></TR>
   <TR>
    <TD bgColor=#ff3300><A onmouseover="r('#ff3300'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff3333><A onmouseover="r('#ff3333'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff3366><A onmouseover="r('#ff3366'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff3399><A onmouseover="r('#ff3399'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff33cc><A onmouseover="r('#ff33cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff33ff><A onmouseover="r('#ff33ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff9900><A onmouseover="r('#ff9900'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff9933><A onmouseover="r('#ff9933'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff9966><A onmouseover="r('#ff9966'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff9999><A onmouseover="r('#ff9999'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff99cc><A onmouseover="r('#ff99cc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ff99ff><A onmouseover="r('#ff99ff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffff00><A onmouseover="r('#ffff00'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffff33><A onmouseover="r('#ffff33'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffff66><A onmouseover="r('#ffff66'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffff99><A onmouseover="r('#ffff99'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffffcc><A onmouseover="r('#ffffcc'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 border=0></A></TD>
    <TD bgColor=#ffffff><A onmouseover="r('#ffffff'); return true" 
     href="javascript:l()"><IMG height=10 src="" width=10 
   border=0></A></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <FORM name=f><INPUT size=7 name=c> </FORM></CENTER></BODY></HTML>
  
   
  #1 hoang.mrcuty, 16/1/10
  Last edited by a moderator: 16/1/10
  Tags: Không có
 2. xuanmao87

  xuanmao87 New Member
  New Member

  Tham gia ngày:
  26/12/09
  Bài viết:
  89
  Đã được thích:
  0
 3. hoang.mrcuty

  hoang.mrcuty New Member
  New Member

  Tham gia ngày:
  6/1/10
  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  0
  Để thích hợp của bạn vào script của mình cho nó phong phú
   

Chia sẻ trang này

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)