1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

DOMAIN / HOSTING

 1. Web Hosting / Domain

  Thảo luận về shared host, free host, các kinh nghiệm chọn host; đăng ký, chuyển nhượng domain v.v...
  Đề tài thảo luận:
  750
  Bài viết:
  1,170
  RSS
 2. Dedicated Server / VPS

  Các vấn đề về dedicated server, VPS, Co-location...
  Đề tài thảo luận:
  488
  Bài viết:
  697
  RSS
 3. Colocation / Data Center

  Thảo luận về nhà cung cấp dịch vụ chỗ đặt máy chủ, datacenter v.v...
  Đề tài thảo luận:
  541
  Bài viết:
  663
  RSS
 4. Technical

  Các vấn đề về technical, hosting software (CPanel, Plesk...), billing, customer support v.v...
  Đề tài thảo luận:
  457
  Bài viết:
  694
  RSS